Korsvoll Fotball Yngres Klubbhåndbok

Velkommen til Korsvoll Fotball Yngres Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboken er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Klubbhåndboken vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres.

I klubbhåndboken skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Kapitler

1. Klubbens visjon og mål

2. Verdigrunnlag

2.1 Fair Play i Korsvoll Fotball Yngres

3. Korsvoll IL vedtekter

4. Klubbens målgrupper

5. Klubbens organisering

6. Lagets organisering

7. Klubbdrift

8. Økonomi

9. Informasjon og informasjonskanaler

10. Rekrutteringsplan

11. Utdanning/Kompetanse

12. Årshjul

13. Utmerkelser

14. Sportsplan

15. FIKS

16. Kvalitetsklubbansvarlig

17. Trenerveileder

18. Dommeransvarlig

Ordbok og oppslagsverk 

Levert av IdrettenOnline