Kapittel 1: Klubbens visjon og mål

Klubbens visjon


Visjonen i Korsvoll IL ble utviklet gjennom klubbutviklingsprosessen høsten 2016.


Visjonen til Korsvoll IL er:


Korsvoll IL skaper minner og utvikler mennesker!”


Visjonen tydeliggjør at klubbens hovedformål er å skape gode sosiale og sportslige opplevelser for

barn og ungdom i nærmiljøet, og at vi legger vekt på betydningen av dette for utvikling av

personlighet og sosiale ferdigheter.