Kapittel 2: Verdigrunnlag

Verdigrunnlag Korsvoll IL


Verdiene er tett knyttet til visjonen og skal hjelpe klubben til å bli tydeligere, få fram det som skiller

oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi

vil bli.


Korsvoll IL har gjennom klubbutviklingsprosessen høsten 2016 identifisert følgende verdier som

sentrale for klubben og som klubbens verdigrunnlag:


- Samhold

- Inkludering

- Engasjement

- Opplevelser


Med samhold mener vi at vi skal ha et aktivitetstilbud til alle på Korsvoll. Vi skal snakke positivt om

laget/gruppen/klubben, og sikre samarbeid på tvers gjennom større arrangementer og dialog på

tvers av aktivitetsgruppene.


Med inkludering mener vi at vi skal ha et tilbud til alle innen aktivitetene vi drive med, uansett

ferdighetsnivå og funksjonsnivå, og vi skal aktivt markedsføre dette. Vi skal sørge for at alle føler seg

velkommen på trening og kamp, og at alle føler seg verdifull. Vi skal være åpen for samarbeid på

tvers av aktivitetsgruppene, og følge forbundets retningslinjer for barneidrett, samt være et trygt

klubbmiljø for ungdom – og voksenidretten.


Med engasjement mener vi at vi skal få utøvere og foreldre til å ha lyst til å stille opp for klubben. Vi

skal tilrettelegge for at den enkeltes bidrag gir effekt, og sørge for at alle blir sett. Vi må gi utøvere

og foreldre noe igjen for innsatsen. Vi skal være flinke til å gi tilbakemeldinger/ros, skape opplevelser

og sosiale møteplasser hvor medlemmene våre kan bli bedre kjent. Vi skal sikre både sportslig og

sosial utvikling.


Med opplevelsesrik mener vi at vi skal skape gode opplevelser for medlemmer av idrettslaget

gjennom å bruke klubbens menneskelige ressurser og fasiliteter (klubbhus, hytta, banen m.m). Vi

skal være positive til kreative og initiativrike personer som ønsker å skape nye og gode opplevelser,

og skape minner for livet gjennom hele livet.