Kapittel 4: Klubbens målgrupper

Klubbens målgrupper

Klubben ønsker å tilby fotball til:

Barn 5-12 år

Alle jenter og gutter i alderen 4 til 12 år som ønsker å spille fotball i Korsvoll IL skal ha et tilbud om det.

For barn i alderen opp til og med 5 år foregår treninger i Oppstartsgrupper. 

For barn i alderen 6 til 12 år foregår treninger på egne lagstreninger og på Korsvoll Akademiet (FFO: Fotball-Fritidsordning).

Ungdom 13-19 år

Alle jenter og gutter i alderen 13 til 19 år som ønsker å spille fotball i Korsvoll IL skal ha et tilbud om det. For mer informasjon om organisering av lagene i ungdomsfotballen se: 

Våre lag: Ungdomslag

Klubbhåndboken kapittel 6. Lagets organisering

Voksne

For voksne: Se Korsvoll Fotball Senior  

UnifiedFor Unifiedspillere

Rekrutteringsarenaer:

Klubben har fire primære rekrutteringsarenaer. Dette er gutter og jenter som er:

  1. Eksisterende og fremtidige elever på Korsvoll skole
  2. Eksisterende og fremtidige elever på Maridalen skole
  3. Koll spillere som er ferdig med barnefotballen og som ikke søker seg til Lyn
  4. Spillere i ungdomsfotballen som ønsker et alternativ til satsningslag i andre klubber