Kapittel 6: Lagets organisering

Organisering

 

Korsvoll Fotball Yngres ønsker at alle årganger er organisert på en måte som legger til rette for best mulig aktivitet. Vi ønsker en organisering som:

 • Som tydelig fordeler ansvar og oppgaver
 • Er lett forståelig
 • Preget av åpenhet og forutsigbarhet
 • Er åpen og inkluderende og har plass til alle:
  • Uavhengig av etnisk bakgrunn
  • Uavhengig av funksjonsevne
  • Uavhengig av seksuell legning
  • Uavhengig av Likviditet
  • Uavhengig av Ferdighet

I dette kapittelet kommer det først generelle organisasjonsprinsipper, deretter blir det mer spesifikt på barne- og ungdomsfotballen.

Overordnet struktur i alle årganger

Organisering av alle kull i Korsvoll Fotball Yngres skal skje på følgende måte:

 1. Det øverste leddet er alltid Korsvoll IL. Klubbens visjon, målsetninger, verdigrunnlag, strategi- og andre styringsdokumenter skal gjennomsyre all aktivitet som foregår i klubbens regi.
 2. Det neste leddet er avdelingen Korsvoll Fotball Yngres. Styret i Korsvoll Fotball Yngres er ansvarlige for implementeringen av Klubbens styringsdokumenter og å tilpasse disse til fotballen gjennom Sportsplan og andre styringsdokumenter.
 3. Korsvoll Fotball Yngres Sportsjef er ansvarlig for all sportslig aktivitet som foregår i Korsvoll Fotball Yngres og at kullene drives etter Klubbens og avdelingens strategi.
 4. Neste ledd vil i Barnefotballen være årgangsansvarlig.
 5. I ungdomsfotballen er hovedtrener øverste ansvarlige for det sportslige innholdet og årgangsansvarlig for det administrative innholdet.

 

Årshjul

 

Alle årganger skal ha et oppdatert årshjul åpent tilgjengelig for alle foreldre, spillere og sportslig ledelse i Korsvoll Fotball Yngres. Dette årshjulet skal inneholde all relevant informasjon om aktiviteten årgangen skal ha den kommende sesongen samt informasjon om hvordan organisering av de forskjellige aktivitetene skal foregå.

For årshjulmal se her: Korsvoll - Årshjul for LAG X.docx

Treningskamper, cuper og andre aktiviteter skal legges opp slik at spillerne har i hvert fall en frihelg uten fotball i måneden (Unntaket til dette er lag som har kampdager i helgen. For disse gjelder ikke kravet om frihelg så lenge sesongen pågår).

Lagets organisering

I Korsvoll Fotball Yngres er organisering av laget avhengig av om årgangen hører hjemme i barnefotballen (4-12 år) eller ungdomsfotballen (13-19 år). 

Barnefotballens organisering

- Del 1: Oppstartstrening 4-6 år

- Del 2: Barnefotball 7-12 år

Ungdomsfotballen organisering

- Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball (høsten det året spillerne fyller 12 år)

- Ungdomsfotball (13-19 år)