Kapittel 7: Klubbdrift

Klubbdrift og rutiner

Korsvoll Fotball Yngres har foruten normal drift av lag og årganger følgende oppgaver som løses enten av Korsvoll Fotball Yngres eller i samarbeid med øvrige avdelinger og hovedklubb:


Administrativt

Forsikring - trykk her. 

Politiattest - trykk her.

Årgangsansvarlig og lagleder ABC - trykk her.

Anlegget

Anleggsansvarlige trykk her.

Anlegg - Prosjekt Undervarme - trykk her.

Anlegg - vinterdrift av banene - trykk her.

Kiosk og kioskrutiner - trykk her.

Utleie av klubbhuset - trykk her.

Utleie av klubbens hytte - trykk her.

Medlemskap

Medlemskap og innmelding - trykk her.

Medlemskap: Treningsavgifter - trykk her.

UtstyrUtstyr og utstyrsavtaler - trykk her.
Øvrige 

5. Klubbens organisering

6. Lagets organisering

Trenerutdanning i KFY

Rutiner ved sanksjoner fra krets

Ved meldinger om sanksjoner fra krets tar enten Sportslig Leder eller Fair Play ansvarlig kontakt med kullets årgangsansvarlig. I dialogen der vil det legges en videre plan for oppfølgning. 


Den konkrete oppfølgningen avhenger av type sanksjon, alder på de involverte og alvorlighetsgraden. Ved mindre brudd vil dette løses med dialog mellom spiller, trener og foresatte. Dersom bruddet er av alvorligere grad vil Sportslig Leder følge opp saken direkte.