Kapittel 9: Informasjon og Informasjonskanaler

Informasjon og informasjonskanaler

Korsvoll Fotball Yngres har flere kommunikasjonskanaler som benyttes avhengig av informasjonens art og omfang. 


SpondSpond er klubbens primære kommunikasjonskanal mellom trenere/årgangsansvarlige og spillere/foreldre. Klubbens lag bruker Spond til å informere om treninger, kamper, cuper og lignende.

Klubben benytter seg også av Spond for Korsvoll Akademiet (FFO) og som et bindeledd mellom trenere og årgangsansvarlige og klubbens dommere. 
E-postE-post benyttes av klubben til å gi ut praktisk informasjon om f.eks baneforhold, planlagte kurs og andre aktiviter. 

Klubben benytter seg også av epost til å sende ut fakturaer på treningsavgifter og lignende. 
TrenerforumKlubben har jevnlige trenerforum (7-12 i året) for klubbens ansatte trenere i ungdomsfotballen. 

Klubben har trenerforum rettet mot trenere i barnefotballen (2-3 i året) 

Begge forumene ledes av klubbens Sportslige Leder. Målet for trenerforum er alltid erfaringsutveksling, diskusjon av aktuelle problemstillinger og klubben sportslige plan og mål. 
Samling årgangsansvarligeKlubben har 1-2 samlinger med klubbens årgangsansvarlige for gjennomgang av viktig informasjon, erfaringsutveksling og evaluering av drift. 
ForeldremøterAlle kull i Korsvoll Fotball Yngres forventes å holde 1-2 foreldremøter gjennom året. Her skal kullets gjennomgå blant annet:

overordnede plan for sesongen, kullets økonomiske situasjon, klubbens verdier, status på treninger (oppmøte, holdninger, sportslig innhold) og gjennomføre valg av kullets årgangsansvarlig samt andre foreldreroller. 

Mal - foreldremøte.pptx
SpillermøterFor kullene i ungdomsfotballen forventes det at det holdes 1-3 spillermøter årlig hvor spillerne får presentert opplegget for sesongen og de får komme med sine innspill. 
Sosiale medierKlubben benytter seg av Facebook, Spond, epost og lignende tjenester for å informere om viktige hendelser i klubben.