Kapittel 11: Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse i Korsvoll Fotball Yngres


Korsvoll Fotball Yngres ønsker at alle med roller knyttet til drift av klubb og lag har best mulige forutsetninger for å gjøre jobben best mulig. En viktig faktor her er det å sørge for at trenere, årgangsansvarlige, styremedlemmer, personer med sportslig ansvar og andre nøkkelroller har den riktige kompetanse og tilstrekkelige med muligheter for å øke sin egen kompetanse og utdanningsnivå. 


Ønsket formell kompetanse hos våre ansatte og frivillige er som følger

StyretStyreleder: Fotballeder 2
Styremedlemmer: Fotballeder 1
Utvalgene Leder i utvalg: Fotballeder 1
Sportslig LederUEFA B eller høyere
Fotballeder 2 eller høyere 
Trener i ungdomsfotballenHovedtrener: UEFA B
Assistenttrener: NFF Grasrottrener 
Trener i KorsvollakademietUEFA B
Trener i barnefotballenHovedtrener: NFF Grasrottrener
Trenere/kampledere:Minst et delkurs av NFF Grasrottrener eller barnefotballkvelden
TrenerutviklerTrenerveilederkurset
SpillerutviklerNFF Spillerutvikler B
Øvrige rollerDeltagelse på NFF Oslo samlinger for rollen

For å kunne imøtekomme disse kravene må klubben kontinuerlig sørge for å informere om relevante kurs samt arrangere egne kurs der det er mulig. 

For oppdatert oversikt over kurs i regi av NFF Oslo og NFF sentralt se NFF sin kurskalender

Årshjul interne kurs i Korsvoll Fotball Yngres

FebruarNFF Grasrottrener del 2
MarsNFF Grasrottrener del 1
Barnefotballkvelden
NovemberBarnefotballkvelden
NFF Grasrottrener del 3
NFF Grasrottrener del 4