Kapittel 12: Årshjul

ÅRSHJUL Korsvoll Fotball Yngres

Vedlagt følger et overordnet årshjul for KFY. For detaljerte årshjul for kullene gå til "Våre lag", for detaljerte årshjul for spesifikke roller i klubben se stillingsbeskrivelsen til rollen. 


JANUAR

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #1

Sportslig

 • 12. januar påmeldingsfrist for 15-19 år

Korsvoll Akademiet

 • Oppstart samtidig som skolestart

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 - Gjennomgang av klubbens Fair Play-regler og foreslå eventuelle revideringer 

Årgangene

 

Annet

 

FEBRUAR

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #2

Sportslig

 • 2. februar påmeldingsfrist for 8-14 år
 • 2. februar påmeldingsfrist OBOS cup

Korsvoll Akademiet

 • Vinterferie 8.2

Dommere

 • Dommerkurs 9-er fotball

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

- Holdningskontrakter - utsendelse og innsamling

- Fair Play-ansvarlig deltar på lagleder- og trenersamling for bevistgjøring av Fair Play verdier

Årgangene

 

Annet

 

MARS

Klubben

 • Årsmøte KFY

Styret

 • Styremøte #3

Sportslig

 - Adidas cup påmeldingsfrist 1.3

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)
 • Trenerforum (barn)
 • Barnefotballkvelden

Fair-play

 - Fair Play-ansvarlig deltar på lagleder- og trenersamling for bevistgjøring av Fair Play verdier

Årgangene

 • Samling årgangsansvarlige og lagledere

Annet

 

APRIL

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #4

Sportslig

 • Seriestart
 • Avvikling vinterdrift, oppstart sesongdrift med nye banetider

Korsvoll Akademiet

 • Overgang til Vår KA

Dommere

 • Samling dommere i barnefotballen

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 - Publisering av Fair Play verdiene til alle lag

Årgangene

 

Annet

 

MAI

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #5

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet

 

JUNI

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #6

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 • Avsluttes samtidig som skolen

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)
 • Trenerforum (barn)

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet

 

JULI

Klubben

 

Styret

 

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 

Trenere

 

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet

 

AUGUST

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #7

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 • Oppstart Høst KA samtidig som skolen

Dommere

 • Dommerkurs for dommere til Korsvoll Fotball Festival

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet

 • MAXI cup

SEPTEMBER

Klubben

 • Korsvoll Fotball Festival

Styret

 • Styremøte #8

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet

 

OKTOBER

Klubben

 - Trygge Rammer møte: "Skole, idrett og stressmestring"

Styret

 • Styremøte #9

Sportslig

 • Sesongavslutning
 • Overgang barnefotball til ungdomsfotball for G/J 12 år

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 • Klubbdommerkurs

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)
 • Trenerforum (barn)
 • Barnefotballkvelden

Fair-play

  - Fair Play-ansvarlig deltar på lagleder- og trenersamling for bevistgjøring av Fair Play verdier

Årgangene

 

Annet

 

NOVEMBER

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #10

Sportslig

 • Oppstart vinterdrift og nye treningstider

Korsvoll Akademiet

 • Oppstart Vinter KA

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)
 • Cupfinaleseminaret for utvalgte trenere

Fair-play

  - Fair Play-ansvarlig deltar på lagleder- og trenersamling for bevistgjøring av Fair Play verdier

Årgangene

 

Annet

 

DESEMBER

Klubben

 

Styret

 • Styremøte #11

Sportslig

 

Korsvoll Akademiet

 

Dommere

 

Trenere

 • Trenerforum (ungdom)

Fair-play

 

Årgangene

 

Annet