Kapittel 14: Sportsplan

Sportsplan Korsvoll Fotball Yngres


Alle årganger skal følge sportsplanen til KFY. Sportsplanen redigeres fortløpende ved behov av Sportslig Leder og Sportslig Utvalg. Eventuelle endringer godkjennes av styret til KFY. Til slutt må alle endringer som er gjort gjennom året godkjennes på årsmøte til Korsvoll Fotball Yngres.


Sportsplan Korsvoll Fotball Yngres - oppdatert feb 2020.pdf