Kapittel 15: FIKS

FIKS Rutiner Korsvoll Fotball Yngres

FIKS -ansvarlig i Korsvoll Fotball er Sportslig leder Korsvoll Fotball Yngres.

Hva er FIKS?

FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av Norges Fotballforbund (NFF). Systemet holder oversikt over og administrerer all fotballaktivitet underlagt NFF.

FIKS håndterer flere forskjellig brukergrupper:

1. Ansatte og frivillige i klubb – administrere sin klubb.

2. Krets og forbundsansatte – administrere sin krets (forbund).

3. Dommere – administrere sin dommerhverdag.

4. Lagledere – utføre elektronisk kamprapportering.

5. Alle – Publisering av spillertropper.

Arbeidsoppgaver FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig skal holde FIKS mest mulig oppdatert for klubben. Dette medfører følgende oppgaver:

• Registrere spillere i FIKS det året de fyller 12 år.

• Ajourføre FIKS i forbindelse med overganger av spillere til- og fra Korsvoll IL.

• Sørge for at alle brukere i FIKS får nødvendig opplæring til å utføre sine oppgaver.

•  Se til at alle trenere og lagledere står som «aktiv» i FIKS, og at de er koblet mot riktige lag.


Personen skal også delta på NFF Oslo sine kurs og tema møter ang FIKS