Kapittel 16: Kvalitetsklubbansvarlige

Kvalitetsklubbansvarlige


Lars Etholm - Styreleder KFY. Ansvarlig for de administrative sidene ved søknaden.

Andreas Aarnes - Sportslig leder KFY. Ansvarlig for de sportslige sidene ved søknaden. 

Christian Brinch - Økonomiansvarlig KFY. Ansvarlig for de økonomiske sidene ved søknaden.


Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Korsvoll Fotball Yngres sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet.

Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de frivillige.

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
  • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding