Kapittel 17: Trenerveileder

Trenerveileder i Korsvoll Fotball Yngres

Trenerveilederens oppgave er å bistå klubbens trenere med deres feltarbeid, planlegging og egenevaluering. Overordnet ansvarlig for all trenerveiledning er Sportslig Leder. Sportslig Leder kan delegere ansvaret for gjennomføringen av veiledningen til passende kandidater i klubben. 

Typiske arbeidsoppgaver for en trenerveileder vil være

Sportsplan:

  • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum:

  • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
  • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Klubbens trenere:

  • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
  • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
  • Rekruttering av nye trenere.


For detaljert beskrivelse av rollen i KFY se: Trenerveileder KFY.pdf