Kapittel 18: Dommeransvarlig

Dommeransvarlig Korsvoll Fotball Yngres

Dommeransvarlig skal følge opp klubbens dommere. I tillegg så skal dommeransvarlig drive rekruttering av dommere både til barnefotballen og ungdomsfotballen. Dommeransvarlig skal sammen med Sportslig Leder legge til rette for dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. 

Mål for arbeidet  

Klubben skal forsterke fokuset på klubbens dommere ved å støtte dem i dommerarbeidet. Klubben skal rekruttere flere dommere til klubben.

Arbeidsinstruks

Instruks dommeransvarlig Korsvoll Fotball Yngres finner du her: Dommeransvarlig.pdf