Vinterdrift av banene

Vinteren har for alvor meldt sin ankomst til Korsvoll, og siden vi har hatt våre første driftsutfordringer så er det på sin plass med litt informasjon om hva dere kan forvente utover sesongen.

Korsvoll kunstgress undervarmeanlegg er et anlegg som er designet for å holde banen myk og fri for tele under visse forutsetninger. For anlegget til Korsvoll betyr det at det skal være spillbart til minus 8-10 grader. Vi håper og tror vi skal klare det store deler av denne vinteren.

Vårt undervarmeanlegg er altså ikke et tineanlegg som skal holde banen fri for snø gjennom sesongen. For å holde banen snøfri på nedbørsdager må det måkes, og vi har fått på plass både personell og utstyr til å gjøre for å holde god driftsstatus på banen. Det vil imidlertid være dager med mye nedbør hvor det vil være utfordrende å holde banen fri for snø til planlagte aktiviteter.

Slike anlegg har altså visse begrensninger som vil medføre driftsavvik gjennom sesongen. Klubben gjør sitt beste for å holde anlegget spillbart når det skal foregå organisert trening og aktiviteter, men det vil være dager hvor aktiviteter må avlyses.

Spesielt under pågående og store nedbørsmengder i både akademitid og årgangenes normale treningstid vil det være utfordrende å holde banene åpne.

Vi vet også av erfaring at værskifter kan gi noe dårlige baneforhold enn ønskelig, et eksempel på dette er starten på denne uken for nedbør og kulde i slutten av forrige uke og helg ga oss noen utfordringer med is i kunstgresset.

Mvh

Banestyret v Jarle Svanæs