Korsvolls fagplan

Gå til:

Hovedside

Trener i Korsvoll

Korsvollstilen 

- Offensive Prinsipper

- Defensive Prinsipper

Spillestil/Taktikk

- Spillestil 5er

- Spillestil 7er

- Spillestil 9er 

Spillets faser

Fagplanen

- 5-7 år

- 8 år

- 9 år

- 10 år

- 11 år

- 12 år

Verktøykasse

- Øvelsesbank

Korsvoll fagplan 4-12 år

Korsvoll sin fagplan er et dokument som er ment å gi en oversikt til klubbens trenere om hvilke tekniske, taktiske, mentale og kulturelle temaer de bør være innom i løpet av et gitt år i et barns utvikling. Disse temaene er valgt ut basert på når en gjennomsnittlig spiller på kullet vil være motorisk og mentalt modent for å begynne å lære forskjellige temaer innenfor de nevnte kategorier. 

Tanken bak dokumentet er å gi et helhetlig bilde av hva vi bør være innom et år og er ment som et hjelp til å ta et skritt tilbake og se årgangen i et større perspektiv. 

Kapitler:

5-7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år