Korsvoll Treneren

Hva er viktig for å være en god trener og hvilke verktøy har vi?

Denne siden er ment å gi en oversikt over viktige aspekter ved det å være trener. Det å være fotballtrener er en kompleks jobb, hvor vi hele tiden må ta hensyn til mange ting, både før, under og etter økt eller kamp. Under finner du viktige ting å ha i bakhodet når vi tar på oss trenerutstyret og går for å møte spillerne. 

Verdigrunnlag for Korsvoll 

Trenerne er våre viktigste ambassadører for, og våre viktigste formidlere av disse verdiene. Siden all aktivitet i klubben skal reflektere disse verdiene må vi som trenere alltid prøve å etterleve disse på alt vi gjør. Klubbens visjon er: ”Korsvoll IL skaper minner og utvikler mennesker!”

I dette ligger det mye viktig for oss trenere, og da spesielt siste del av dette; vi utvikler ikke "bare" spillere når vi har trening og kamp, vi skal utvikle hele mennesket. I det ligger det at en spiller i Korsvoll ikke bare skal få en fotballutdannelse, men lære seg hvordan man jobber sammen for å oppnå noe felles.

Verdiene til klubben er

- Samhold

- Inkludering

- Engasjement

- Opplevelser

For oss som trenere betyr det at våre aktiviteter skal oppmuntre til engasjement og at vi viser dette på trening. Videre betyr det at vi skal vektlegge å skape et miljø hvor alle blir ivaretatt og alle føler seg som en del av noe større. 

Sportslig

All aktivitet i Korsvoll skal gjennomføres i henhold til klubbens sportsplan og reflektere våre verdier. Utover det har vi noen verktøy for å øke kvaliteten på det sportslige innholdet vårt. 

Aktivitetsprinsippet – god organisering, mange involveringer, korte pauser 

Spesifisitetsprinsippet – minst mulig isolerte øvelser, trene på flere faser i spillet samtidig

Variasjonsprinsippet – kunne endre på øvelser og komme med nye varianter

Progresjon – ser vi en bedring i økta eller over en periode, øker vi vanskelighetsgraden etter hvert som spillerne mestrer?

Coaching – hvordan endre adferd? 

Feedback, Spørrende, Bandwidth, Timing.

Flytsonemodellen Oppdagende vs instruerende coachingsstil