Våre offensive prinsipper

Offensivt

Defensivt

Score mål

 Beholde ballen

Hindre mål

Gjenvinne ballen 

Skape rom

Nekte rom

Skape gjennombrudd

Hindre gjennombrudd

Bredde

Konsentrering

Dybde

Dybde

Bevegelse

Balanse

 

 

 

Spillets 4 faser

 

Angrep

 

Omstilling angrep til forsvar

 

Forsvar

 

Omstilling forsvar til angrep

 

Skape rom

 

Skape gjennombrudd

Gjennombruddet er en nødvendig forutsetning for å scoring og derfor et overordnet prinsipp. Gjennombrudd oppstår når ballen passerer en eller flere spillere i banens lengderetning. Dersom ballen i tillegg går til en medspiller er gjennombruddet vellykket.

I angrep er dybde, bredde og bevegelse hjelpemidler for å skape rom og oppnå gjennombrudd. Primært ønsker vi gjennombrudd i sentrale rom, men må ofte bruke bredde (vending i spillet) for å få de rommene vi ønsker. 

Bredde 

Dette prinsipp-paret dreier seg om forhold i banens bredderetning. Bredde handler om å utnytte hele banebredden når laget angriper. Dette tvinger forsvarerne til å posisjonere seg med stor avstand mellom seg, og det oppstår ledige rom å bevege seg og spille ball i. 

Dybde

Dybde i angrep handler om forholdet mellom ballfører og medspillere i banens lengderetning. Vi sier at dybden er god dersom ballfører har flere pasningsalternativer.

Bevegelse

Kvaliteten innenfor dette prinsippet skiller veldig godt mellom gode og dårlige lag. Videre indikerer forskning at den største forskjell mellom topplag og de neste beste er hvor mange løp med høyt tempo som gjennomføres i løpet av en kamp. Derfor mener vi at trenere i større grad bør fokusere på mengde og kvaliteten på bevegelse når lag gjør det dårligere enn tidligere eller forventet, enn spillestil og psykologiske faktorer. I den forbindelse blir det særdeles viktig med god utholdenhet og hurtighet. 

Bevegelse omfatter de 10 spillerne i angrep som ikke har ballen. Samtidig kan det være en fordel om ballfører også er i bevegelse. I tillegg til å bevege seg nok og med høyt tempo, er det om å gjøre å bevege seg riktig (kvalitet). Det innebærer når vi beveger oss, i hvilke rom vi beveger oss, om vi bruker mot-fra eller fra-mot bevegelse, å tjuvstarte, og å komme raskt i ledig og ”åpen” posisjon for å være posisjonert mest mulig sidevendt eller rettvendt. 

Videre er det vanlig å si at en upresset spiller har behov for bevegelse framover, mens en presset ballfører har behov for støtte. Imidlertid vil stor bevegelse framover foran ballfører innebære stor risiko. Dersom mange spillere er på løp framover, blir konsekvensen av en feilpasning større enn hva tilfellet ville vært uten disse initiativene. Ved Korsvoll spillestil ønsker vi at balanse i angrep også fokuseres – hva gjøre de ulike rollene om noen går på løp?