Våre defensive prinsipper

Offensivt

Defensivt

Score mål

Beholde ballen 

Hindre mål

 Gjenvinne ballen

Skape rom

Nekte rom

Skape gjennombrudd

Hindre gjennombrudd

Bredde

Konsentrering

Dybde

Dybde

Bevegelse

Balanse

 

 

 

Spillets 4 faser

 

Angrep

 

Omstilling angrep til forsvar

 

Forsvar

 

Omstilling forsvar til angrep

Våre defensive prinsipper

Nekte rom

 

Hindre gjennombrudd

I forsvar er dybde, konsentrering og balanse hjelpemidler for å hindre rom og farlige gjennombrudd. 

Konsentrering

Konsentrering sikter til avstanden mellom spillere i eget ledd i bredderetningen når laget er i forsvar. Det har til hensikt å gjøre områdene rundt ballfører trangt. Dermed er god konsentrering at det er ganske kort avstand mellom spillerne i banens bredderetning. Dette henger også nært sammen med å sideforskyve laget over på den siden som ballen er.

Dybde

Dybde i forsvar handler om avstand mellom lagdeler, og mellom første og andreforsvarer i banens lengderetning. For stor dybde mellom lagdeler gir det som kalles strekk i laget. Anbefalt avstand mellom lagdeler er 8-15 meter, med kortere avstand jo nærmere eget mål laget er. 

I tillegg bør avstanden mellom lagdelene være tilnærmet konstant. Hvilket som innebærer at lagdelene må forflytte seg samtidig både framover og bakover på banen.

- Framover når presset på ballfører øker eller når motstander spiller i støtte

- Falle av dersom motstanderen kan slå en gjennombruddspasning til en medspiller på løp.

Den forskjellen mellom å bevege seg fremover og bakover avhengig av situasjonen kalles pumping. 

Når det gjelder avstanden mellom første og andreforsvarer så må den tilpasses farten på ballfører. Jo større fart desto større dybde. Fra 1-2 meter ved liten fart/står stille og opp til 8 meter ved stor fart.

Balanse

Et lag i god balanse er et lag med god kontroll. Vi bruker å skille mellom posisjonell og numerisk balanse. Et lag er i god posisjonell balanse når det er press på ballfører, sikring (andreforsvarer) er på plass og alle farlige rom er dekket. Dette forutsetter som oftest at det må være minst like mange forsvarsspillere som angrepsspillere i en gitt situasjon. 

Når det forsvarende lag er i overtall eller har like mange spillere som det angripende lag mellom ballfører og eget mål, sier vi at laget er i numerisk balanse. Imidlertid kan et lag som spiller soneforsvar være i posisjonell balanse selv om laget er i undertall. Videre dreier det seg ikke om noe skarpt skille mellom balanse og ubalanse, men om en gradvis overgang fra god til dårlig balanse. Og desto høyere nivå og bedre lag, jo bedre er balansen. Gode lag kjennetegnes av at de sjeldent er i ubalanse.