Fair Play i Korsvoll Fotball Yngres

Hva er fair play?


Norges Fotballforbund definerer fair play som:


Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.


Dette er en tolkning vi i Korsvoll Fotball Yngres deler. Det betyr at for oss er fair play verdiarbeid i praksis. Vårt mål er at våre spillere, trenere, foreldre og andre tilknyttet klubben skal ha en opptreden som reflektere både fotballens og klubbens verdier.


Fair play-verdiene i Korsvoll Fotball Yngres


All aktivitet i Korsvoll Fotball Ynges skal være basert på klubbens verdier:


- Samhold

- Inkludering

- Engasjement

- Opplevelser


Vi skal ha spillere som etterlever fair play-verdiene til NFF:


- Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler

- Vis respekt for laget og lagkameratene dine

- Vis respekt for dine motspillere

- Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler

- Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel

- Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen


Vi skal ha trenere og kampledere som følger trenervettreglene:


Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett.


  1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
  2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
  3. Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
  4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og positivt kroppsspråk.
  5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.


Trenervett gir kampvett:


  1. Gjennom fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
  2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
  3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
  4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
  5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal håndtere det positivt og konstruktivt.


Vi skal ha foreldre som er inneforstått med og følger foreldrevettreglene:Hvordan vi ivaretar fair play-verdiene


Korsvoll Fotball Yngres har følgende strategi for fair play i klubben:


1. Bevisstgjøring inn mot trenere, årgangsansvarlige og andre frivillige gjennom informasjon og samtaler rundt temaer knyttet til fair play. Dette skjer primært når vi har samlinger for de forskjellige gruppene. 

2. Bevisstgjøring inn mot foreldre og andre rundt laget. Dette skjer gjennom å ta opp temaer knyttet til fair play på foreldremøter.  

3. Bevisstgjøring av fair play-verdiene til våre spillere i barnefotballen ved aktivt verdiarbeid på felt. Dette skjer i det daglige både indirekte i form av tydelige regler for hvordan vi skal ha det på trening og direkte i form av diskusjoner med spillerne rundt hvordan vi skal reagere og oppføre oss i forskjellige situasjoner. 

4. Bevisstgjøring av fair play-verdiene til våre spillere i ungdomsfotballen ved aktivt verdiarbeid på felt, fair play-kontrakt og reiseregler. 


Fair play-dokumenter og ressurser


Fair play-kontrakt for ungdomsspillere: fairplay kontrakt.pdf 

Reiseregler for ungdomsspillere: Regler for turer med Korsvoll.docx

Mal for foreldremøter: Mal - foreldremøte.pptx

NFF sine fair play sider

NFF sin fair play skole for barnespillere

Rollebeskrivelse for fair play-ansvarlig finnes i kapittel 5 av klubbhåndboken.