Organisering av en Koronaøkt

Denne siden ble sist oppdatert 15.5.2020 kl 13.20

Personer som ikke får delta på treninger er:

•    Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

•    Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Før trening

Viktig at vi alltid forholder oss til FHIs håndhygieneregler før, gjennom og etter treningen.


- I god tid før økten starter skal gruppene deles inn. Vi oppfordrer til at gruppene er satt sammen slik at de som er sammen til "vanlig" nå i Koronaperioden også er sammen på trening så langt dette lar seg gjøre. 

Gruppene skal i størst mulig grad være de samme fra trening til trening.


- Alle voksne møter opp i god tid (15 minutter før) og står utenfor banen med god avstand til hverandre slik at når spillerne ankommer kan de gå rett til sin gruppe. Pass på at spillerne holder avstanden når de møter opp.


- Ballene kullene skal benyttes skal vaskes før økten. Vi oppfordrer til at kun voksne har lov til å berøre ball med hendene og man skal vaske hendene grundig med såpe før man berører ballene. 


- Alle voksne som er i kontakt med utstyr skal vaske hendene både før og etter de tar på utstyret. Toalettene ved garderoben kan benyttes til vask av hender, men da kun 1 person av gangen og kun de som berører utstyr. 


- Oppvarming kan foregå på grusen før trening så lenge man holder minst 1meters avstand internt i gruppen og 5 meter mellom gruppene. 


OBS! hovedtrener på barneårgang, og de to-tre trenerne/instruktørene på ungdomslagene skal til enhver tid holde mer enn 2 meters avstand til samtlige. 


- I alderen 4-9 år kan gruppene bestå av maksimalt 10 spillere.

- I alderen 10 -> kan gruppene bestå av maksimalt 20 spillere. 

- Det kan maksimalt være 50 personer totalt på 11er banen, Havnajordet eller Grinda. For 7er banen er det maksimalt 25 personer. 

Under trening


Viktig at vi alltid forholder oss til FHIs håndhygieneregler før, gjennom og etter treningen.

- Barn skal ikke berøre noe utstyr med hendene. Dette skal kun berøres av voksne og alle skal vaske hendene med desinfiserende middel umiddelbart etter berøring. 


- Hvis man kjører stasjoner med rotasjon hvor de voksne blir stående skal disse voksne til enhver tid holde minst 2 meters avstand til gruppene. 


- Det bør begrenses hvor ofte ballen  berører hode eller hendene.


- Spillerne skal ikke være i fysisk kontakt med hverandre. 


- Det skal alltid være minimum 1 meters avstand mellom spillerne til enhver tid. 


- All form for spill med kontakt er forbudt. 


Etter trening 


- Gruppene går raskt av banen og spillerne går umiddelbart hjem etter trening. 


- De voksne som samler inn utstyr skal spraye dette med antibac. Så fort de er ferdig med vask av utstyr skal hender vaskes grundig. 


- Når man kommer hjem; vask hender, dusj og skift klær.


Kjøreregler under trening


Under følger kjøreregler for hvordan man skal forholde seg i forbindelse med treningene: 


Hvis man har noen sykdomstegn skal man ikke møte på trening, dette gjelder både voksne og barn.  


Alle voksne som skal bistå i treningene må møte femten minutter før treningen. Still opp med god avstand til øvrige voksne mellom bane og klubbhus og få gruppen dere skal ha ansvar for til å holde seg i nærheten av dere, men med adekvat avstand seg i mellom. 


Voksne må holde tilstrekkelig avstand til barna under treningen.  For gruppen de følger inn og ut av banen gjelder enmetersregelen. Enmetersregelen gjelder også om en voksen følger en gruppe gjennom en hel trening.  Om de ikke følger en gruppe gjennom selve treningen, men har ansvar for et område skal avstanden til barna alltid være større, og  minimum fem meter.  Hvis trenere/instruktører som ikke er en del av 10-/20-ergruppen skal illustrere noe skal også avstanden være større enn to meter.  


Kun voksne skal håndtere utstyr med hendene - Ved håndtering av utstyr og baller, skal hender desinfiseres i etterkant, med god gjennomgang av alle håndens flater. Viktig å forholde seg til FHIs håndhygieneregler gjennom treningen. Ved behov desinfiser hendene på nytt i forkant av berøring av utstyr. Når utstyr skal samles etter trening desinfiser hender i forkant og etterkant av at utstyret er samlet. Om man har levert ut ball til noen barn i sin gruppe, skal denne samles inn ved endt trening og vaskes/desinfiseres.