Banereservering

For å utnytte banekapasiteten best mulig har vi delt banen i 4 deler. Lagledere og trenere kan reservere én eller flere deler av banen ved å kontakte sportslig leder. Send mail til fotball@korsvollil.no. I emne-feltet skriver du "Ønske om banereservasjon" etterfulgt av lag, aktivitet, tidsrom og banedel. Eksempel: "Ønske om banereservasjon, J14, trening, mandag 5/1 kl 17-19, 1&2"

Link til kalender: https://korsvollil.skedda.com/booking?viewtype=3

Vinterdrift på Korsvollbanen

Korsvoll kunstgress undervarmeanlegg er et anlegg som er designet for å holde banen myk og fri for tele under visse forutsetninger. For anlegget til Korsvoll betyr det at det skal være spillbart til minus 8-10 grader. Vi håper og tror vi skal klare det store deler av denne vinteren.

Vårt undervarmeanlegg er altså ikke et tineanlegg som skal holde banen fri for snø gjennom sesongen. For å holde banen snøfri på nedbørsdager må det måkes, og vi har fått på plass både personell og utstyr til å gjøre for å holde god driftsstatus på banen. Det vil imidlertid være dager med mye nedbør hvor det vil være utfordrende å holde banen fri for snø til planlagte aktiviteter.

Slike anlegg har altså visse begrensninger som vil medføre driftsavvik gjennom sesongen. Klubben gjør sitt beste for å holde anlegget spillbart når det skal foregå organisert trening og aktiviteter, men det vil være dager hvor aktiviteter må avlyses.

Mvh Banestyret