Banereservasjon

For å utnytte banekapasiteten best mulig har vi delt 7-banen i 2 deler. Lagledere og trenere kan reservere én eller begge deler av banen ved å sende en e-post til fotball@korsvollil.no der de i Emne-feltet skriver "Ønske om banereservasjon" etterfulgt av lag, aktivitet, tidsrom og banedel(er). Eksempel på emne: "Ønske om banereservasjon J14 trening mandag 17.8.2015 16:00-17:30 Korsvoll-7-1 og Korsvoll-7-2".