Banereservering

For å utnytte banekapasiteten best mulig har vi delt banen i 4 deler . Lagledere og trenere kan reservere én eller flere deler av banen ved å kontakte sportslig leder. Send mail til fotball@korsvollil.no. I emne-feltet skriver du "Ønske om banereservasjon" etterfulgt av lag, aktivitet, tidsrom og banedel. Eksempel: "Ønske om banereservasjon, J14, trening, mandag 5/1 kl 17-19, 1&2"


For banereservasjon i helgene i vinterhalvåret gå til vår Bookingside. Oversikt over ledige og reserverte helgetimer finner du i Bookingkalenderen.