Endringer i Fotball Yngres ledelse

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 18. Okt 2015

Endringer i Fotball Yngres ledelse

Vi vil med dette informere om endringer i Fotball Yngres (FYs) ledelse fra nyttår. Ledelsen består i dag av Administrativ leder Magnus Olsen og Sportslig leder Trygve By. For begges vedkommende går avtalen med klubben ut ved nyttår. Når det gjelder Administrativ leder stillingen, har FY startet en prosess med klubbens hovedstyre ift. hvilke av klubbens administrative oppgaver som kan utføres av frivillige og hvilke vi bør ha ansatte til å utføre, og om oppgavene bør legges på klubb- eller gruppenivå. Denne prosessen gir vi oss vinteren på å jobbe med. Dette medfører at FY ikke fornyer avtalen med Magnus. Aktiviteten er noe lavere vinterstid, så planen er at Sportslig leder og FY styret utfører FYs administrative oppgaver inntil videre.

Når det gjelder Sportslig leder stillingen, er det ingen tvil om at den videreføres, men Trygve har dessverre valgt å ikke fornye avtalen med FY. Vi har derfor måttet starte en ansettelsesprosess og har i den forbindelse publisert en stillingsannonse som dere finner lenke til under. Vi legger opp til at ny Sportslig leder er på plass før Trygve slutter. Vi setter pris på om dere sprer informasjon om stillingen til aktuelle kandidater i deres nettverk.

Vi benytter anledningen til å takke Magnus og Trygve for innsatsen.

Mvh. Styret i Korsvoll Fotball Yngres avd.

Stillingsannonse: http://finn.no/65956940


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.