Velkommen til Korsvoll Fotball Yngres Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboken er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Klubbhåndboken vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres.

I klubbhåndboken skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.